Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een instrument om de longitudinale lijn van de vereniging te waarborgen en hierin het bestuur der MSV Pulse te ondersteunen. Daarnaast zorgt het voor een professionalisering binnen de huidige verenging. Het is dan ook een platform voor zowel leden en oud-bestuursleden om de continue groeiende lijn, de visie van zowel leden als verenging te waarborgen.
De RvA bestaat uit 4-7 leden. De leden van de RvA worden benoemd en verkozen in de Algemene Leden Vergadering en kunnen maximaal voor 2x een termijn van 2 jaar worden benoemd.

Taken en bevoegdheden:
– de RvA geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies
– de RvA functioneert als klankbord voor de vereniging en het bestuur van MSV Pulse
– noch de RvA, noch haar leden zijn gemachtigd de vereniging formeel te vertegenwoordigen

Contact: raadvanadvies@msvpulse.nl

Leden

VoorzitterAnnabel Bruning
SecretarisSophie Bleijerveld
Michelle Ickenroth
Maud Tol
Ise van Oss
Emma Sanders