Introductie

Pulse Onderwijs vertegenwoordigt alle Geneeskundestudenten (zowel Regulier, ITM als A-KO) binnen de FHML. Dit doen zij door het onderwijs te evalueren, de mening van studenten te inventariseren en deel te nemen aan verschillende overlegorganen (gremia) binnen de faculteit.

Maandelijks komen alle studenten van Pulse Onderwijs samen voor een Groot Beraad (GB). Hier worden thema’s besproken die spelen binnen de opleiding. Stafleden van de universiteit worden uitgenodigd om presentaties te geven of aanwezig te zijn als toehoorder. Naar aanleiding van de presentatie kunnen vragen gesteld worden en is er mogelijkheid tot discussie en brainstorm.
Daarnaast is er een groep studenten die wekelijks overlegt, het Klein Beraad (KB). Dat bestaat uit het dagelijks bestuur van Pulse Onderwijs (voorzitter en secretaris), minimaal 1 vertegenwoordiger van elk gremium, 4 verschillende studentvertegenwoordigers en een bestuurslid van MSV Pulse, de Commissaris Onderwijs.

Naast de studenten bij Pulse Onderwijs zijn er nog een heleboel andere studenten actief binnen de faculteit. Deze worden de subcommissies van Pulse Onderwijs genoemd. De subcommissies gaan over meer praktische en alledaagse zaken van de opleiding Geneeskunde. Voorbeelden: kwaliteit van blok/co-schap/blokoverstijgend onderwijs, gang van zaken in het Skillslab, ICT-voorzieningen. Zij vallen grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de studentvertegenwoordigers.


Pulse Onderwijs spiekbrief

Pulse Onderwijs (PO) en MSV Pulse
PO valt onder MSV Pulse. We werken veel samen met het MSV Pulse bestuur.

Klein Beraad (KB)
Bestaat uit 13 Pulse Onderwijs leden waaruit een voorzitter, penningmeester en een secretaris wordt gekozen. Het KB vergadert elke dinsdag.

Groot Beraad (GB)
Maandelijks komen alle PO leden bij elkaar om te discussiëren over een actueel onderwerp m.b.t. de opleiding. Aanwezigheid is verplicht voor alle PO leden.

Management Team (MT) Geneeskunde
Besluitvormend en beleidsmakend orgaan over het hele opleidingsdomein Geneeskunde.

Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde
Wettelijk verplicht beleidsadviesorgaan met aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.

Directieoverleg (DO) FHML
Directie van het onderwijsinstituut van de FHML. Zij maakt faculteitsbrede beslissingen over alle opleidingen uit de drie domeinen (Health, Geneeskunde, Biomedical Science). Van elk domein neemt één student plaats in het DO.

Faculteitsraad (F-raad)
De leden van de F-raad worden gekozen tijdens de jaarlijkse verkiezingen. Het is een wettelijk ingesteld orgaan. De F-raad stemt over faculteitsbrede onderwerpen en heeft de laatste stem over de OER.

Raad van bestuur (RvB)
Richt zich op het maken van beleid voor de combinatie FHML/azM (MUMC+).

Student-assessor
Dit is een student uit één van de drie domeinen. Hij/zij neemt plaats in het RvB en DO namens alle FHML studenten.

Bachelor vertegenwoordiger (BVT)
Deze bachelor student is verantwoordelijk voor de JVT en heeft veel contact met de coördinatoren van de blokken en de BA coördinator.

International Track in Medicine representative (ITM-VT)
This ITM student is responsible for the YRT and stays in close contact with the block coordinators and ITM coordinator.

Mastervertegenwoordiger (MVT)
Deze masterstudent is verantwoordelijk voor de student SPG leden en heeft veel contact met de coschapscoördinatoren en de MA coördinator.

Arts Klinisch Onderzoeker vertegenwoordiger (AKO-VT)
Deze AKO student is verantwoordelijk voor de fase vertegenwoordigers en heeft veel contact met de module coördinatoren en de AKO coördinator.

Jaarvertegenwoordiger (JVT)
De studenten zijn de vertegenwoordigers van de BA G studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van de blokverslagen.

Year representatives (YRT)
These students are the representatives of all ITM students and are responsible for writing the block reports.

Fase vertegenwoordigers
De studenten zijn de vertegenwoordigers van AKO studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van de module verslagen.

Stageplanningsgroep leden (SPG)
De studenten zijn de vertegenwoordigers van de MA G studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van evaluatieverslagen van elk coschap.

Commissaris Onderwijs
De Commissaris Onderwijs is lid van het bestuur van MSV Pulse en het KB en is de verbinding tussen de twee.