Introductie

Pulse Onderwijs vertegenwoordigt alle Geneeskundestudenten (zowel Regulier (master en bachelor), Medicine als A-KO) binnen de FHML. Dit doen zij door het onderwijs te evalueren, de mening van studenten te inventariseren en deel te nemen aan verschillende overlegorganen (gremia) binnen de faculteit. De verschillende gremia binnen de faculteit zijn: management team, directieoverleg opleidingsinstituut, raad van bestuur, opleidingscommissie en de faculteitsraad. Daarnaast heeft elke tak binnen de geneeskunde haar eigen vertegenwoordiging en nemen zij deel aan verschillende overleggen. In totaal omvat Pulse Onderwijs ongeveer negentig studenten. Deze studenten komen vier keer per jaar komen bij elkaar voor een thema-avond. Hierin worden actuele onderwerpen binnen het onderwijs besproken.


Pulse Onderwijs spiekbrief

Pulse Onderwijs (PO) en MSV Pulse
PO valt onder MSV Pulse. We werken veel samen met het MSV Pulse bestuur.

Klein Beraad (KB)
Bestaat uit 12 Pulse Onderwijs leden waaruit een voorzitter, penningmeester en een secretaris wordt gekozen. Het KB vergadert om de week op dinsdag.

Management Team (MT) Geneeskunde
Besluitvormend en beleidsmakend orgaan over het hele opleidingsdomein Geneeskunde.

Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde
Wettelijk verplicht beleidsadviesorgaan met aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.

Directieoverleg (DO) FHML
Directie van het onderwijsinstituut van de FHML. Zij maakt faculteitsbrede beslissingen over alle opleidingen uit de drie domeinen (Health, Geneeskunde, Biomedical Science). Van elk domein neemt één student plaats in het DO.

Faculteitsraad (F-raad)
De leden van de F-raad worden gekozen tijdens de jaarlijkse verkiezingen. Het is een wettelijk ingesteld orgaan. De F-raad stemt over faculteitsbrede onderwerpen en heeft de laatste stem over de OER.

Raad van bestuur (RvB)
Richt zich op het maken van beleid voor de combinatie FHML/azM (MUMC+).

Student-assessor
Dit is een student uit één van de drie domeinen. Hij/zij neemt plaats in het RvB en DO namens alle FHML studenten.

Bachelor vertegenwoordiger (BVT)
Deze bachelor student is verantwoordelijk voor de JVT en heeft veel contact met de coördinatoren van de blokken en de BA coördinator.

International Track in Medicine / Medicine representative (ITM/Med-VT)
This ITM student is responsible for the YRT and stays in close contact with the block coordinators and ITM coordinator.

Mastervertegenwoordiger (MVT)
Deze masterstudent is verantwoordelijk voor de student SPG leden en heeft veel contact met de coschapscoördinatoren en de MA coördinator.

Arts Klinisch Onderzoeker vertegenwoordiger (AKO-VT)
Deze AKO student is verantwoordelijk voor de fase vertegenwoordigers en heeft veel contact met de module coördinatoren en de AKO coördinator.

Jaarvertegenwoordiger (JVT)
De studenten zijn de vertegenwoordigers van de BA G studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van de blokverslagen.

Year representatives (YRT)
These students are the representatives of all ITM students and are responsible for writing the block reports.

Fase vertegenwoordigers (FVT)
De studenten zijn de vertegenwoordigers van AKO studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van de module verslagen.

Coschapvertegenwoordiger (CVT)
De studenten zijn de vertegenwoordigers van de MA G studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van evaluatieverslagen van elk coschap.

Commissaris Onderwijs
De Commissaris Onderwijs is lid van het bestuur van MSV Pulse en het KB en is de verbinding tussen de twee.