Raad van Bestuur MUMC+ (student assessor)

De Raad van Bestuur (RvB) van het MUMC+ richt zich op het maken van beleid voor de combinatie FHML/azM (MUMC+). Er zit één studentvertegenwoordiger in de RvB; student-assessor. Deze student vertegenwoordigt alle studenten aan de FHML in het hoogste orgaan van de organisatie. De RvB komt wekelijks samen. Zaken die worden besproken zijn bijvoorbeeld de benoeming van hoogleraren, onderzoeken en samenwerkingsverbanden van het MUMC+. Verder zit de student-assessor tijdens de vergaderingen van de faculteitsraad bij het faculteitsbestuur.
Jaarlijks verandert het domein waaruit de student-assessor komt. In het academisch jaar ’15-’16 is dit Geneeskunde, ’16-17 Biomedische Wetenschappen, ’17-18 Health. Deze student neemt tevens plaats in het Directieoverleg OI.

Max Waltmans
Student assessor FHML 2022-2023
Mail: fhml-studentassessor@maastrichtuniversity.nl