Cantus Commissie

De Cantuscommissie organiseert meerdere Cantussen gedurende het jaar. Dit zijn avonden waarbij onder het genot van een drankje liederen gezongen worden en een goed feestje wordt gevierd. Dit zijn zowel “normale” cantussen als cantussen met een specifiek thema. De meeste cantussen zijn toegankelijk voor alle leden van MSV Pulse.

Heb jij passie voor de cantus? En heb jij ideeën om onze nog jonge commissie vooruit te helpen? Zoek ons dan op bij de commissie infoborrels, en wie weet hebben wij wel een plekje voor jou.

Contact: cantuscie@msvpulse.nl

cantuscommissie-foto-1-van-1

Leden

Voorzitter Colin van Kalkeren
Secretaris Alieske Kleeven
Penningmeester Lieke Dhondt
Dirk Notten
Jasper ten Tussher
Evie Verschuur