Promotie Commissie

Welkom bij de PromoCie! Wij worden vaak gezien als één van de creatieve commissies binnen MSV Pulse. Wij maken de banners voor de activiteiten van de verschillende commissies voor op facebook. Ook hebben wij onze eigen activiteiten met creatieve insteek.

We houden erg van gezelligheid en daarom komen we (als Corona dat toelaat) graag samen voor een hapje, drankje en af en toe zelfs een dansje.

Dat wij een “creatieve commissie” zijn betekent overigens niet dat je creatief moet zijn om bij ons te passen! 4/5 huidige leden geeft zelfs aan eigenlijk helemaal niet creatief te zijn! Hoe we dit dan toch voor elkaar krijgen? Kom langs op een activiteit of neem contact met ons op om persoonlijk kennis te maken!

Contact: promocie@msvpulse.nl

Leden

Voorzitter + secretaris Mirthe van der Wees
Penningmeester Lotte Steinhorst
Commissaris Integratie Rianne van Roij
  Sterre Hofma
  Saumy Mohan
  Jip Rauwerdink
  Zoya van der Beek