Promotie Commissie

Welkom bij de PromoCie! Wij worden vaak gezien als één van de creatieve commissies binnen MSV Pulse. Wij maken de banners voor de activiteiten van de verschillende commissies voor op facebook. Ook hebben wij onze eigen activiteiten met creatieve insteek.

We houden erg van gezelligheid en daarom komen we (als Corona dat toelaat) graag samen voor een hapje, drankje en af en toe zelfs een dansje.

Dat wij een “creatieve commissie” zijn betekent overigens niet dat je creatief moet zijn om bij ons te passen! 4/5 huidige leden geeft zelfs aan eigenlijk helemaal niet creatief te zijn! Hoe we dit dan toch voor elkaar krijgen? Kom langs op een activiteit of neem contact met ons op om persoonlijk kennis te maken!

Contact: promocie@msvpulse.nl

Leden

Voorzitter Chloë Paffen
Secretaris Jasper van der Biezen
Penningmeester Frank Joosten
Commissaris Intergratie Nicky Hop
  Christe van de Kar
  Lotte Steinhorst
  Rianne van Roij
  Mirthe van der Wees