Binnen de master zijn er bij elk coschap studentleden aangesteld die de mening van de student vertegenwoordigen bij de coschapcoördinatoren. Deze studentleden worden ook wel coschapvertegenwoordigers (CVT) genoemd. Per coschap zijn dit drie tot vier studenten en hun taak is om feedback te verzamelen van de studenten die het coschap lopen om dit terug te koppelen aan de coschapcoördinatoren. Naast de CVT’ers per coschap zijn er ook CVT’ers voor het portfolio & mentoraat, academische vorming en de participaties.

Naast de regelmatige bijeenkomsten met de coördinator(en) van het coschap hebben de CVT’ers vier keer per jaar een gezamenlijke vergadering (na de VGT) waar de huidige stand van zaken over het masteronderwijs wordt besproken.

Elk jaar in de periode van april/mei/juni gaan wij op zoek naar nieuwe CVT’ers voor het daaropvolgend collegejaar. Ga jij beginnen aan je master of ben je masterstudent, dan kun je in die periode gaan solliciteren voor de functie van CVT via pulseonderwijs-mvt@maastrichtuniversity.nl. De deadline voor het solliciteren zal rondom die periode bekend worden gemaakt via Facebook (facebook.com/mastervertegenwoordiger).

Mastervertegenwoordiger – pulseonderwijs-mvt@maastrichtuniversity.nl

Chris Kivit

Beschouwend – spg-beschouwend@maastrichtuniversity.nl

Anouk Maatman
Juul Hennissen
Marie-Eline Debeuf

Snijdend – spg-snijdend@maastrichtuniversity.nl

Iris van Goor
Sebastiaan Pronk
Joep Gerets

Moeder en Kind – spg-moeder@maastrichtuniversity.nl

Malou Thijssen
Maud Vesseur
Maud Janssen
Saskia van de Goor

Neurowetenschappen – spg-neuro@maastrichtuniversity.nl

Vera Kleinveld
Lisa de Cubber
Kim Broekhuizen
Anita Somers

Huisartsgeneeskunde / Sociale geneeskunde – hag-soc@maastrichtuniversity.nl

Lotte van Loon
Sanne Donkers
Ise van Oss
Ayla Thijssen

Participaties – spg-participaties@maastrichtuniversity.nl

Tanguy Dewaele
Ine Romaen
Sanne Mijnheere

Academische vorming

Marjolein Fijten

Portfolio en toetsing – spg-portfolio@maastrichtuniversity.nl

Yasmin Hashish
Naomi de Ruijter
Cas van Cruchten

AKO vertegenwoordiger – pulseonderwijs-ako@maastrichtuniversity.nl

Ilse van de Ven