Faculteitsraad

De Faculteitsraad van de FHML vergadert 1 keer per maand met het faculteitsbestuur. De raad bestaat uit:

9 studentleden,
6 wetenschappelijk personeel en
3 ondersteunend personeel.

De faculteitsraad wordt door studenten en medewerkers van de faculteit gekozen. Ze brengt adviezen uit aan het faculteitsbestuur, die de laatste stem heeft in beslissingen binnen de FHML.
In principe kunnen tijdens raadsvergaderingen alle zaken besproken worden. In de praktijk gaat het daarbij vooral om brede, soms abstracte onderwerpen, zoals invoering van een nieuw curriculum met de bijbehorende veranderingen (bijvoorbeeld in coschappen, examenreglement), samenwerking met het azM (MUMC+) en andere faculteiten, ophogen van de numerus fixus, instellen van een verkorte opleiding, maar ook de  begroting en personeelszaken van de faculteit. Daarnaast neemt een van de negen studenten zitting in het Klein Beraad, zodat de communicatie tussen de verschillende overlegorganen goed kan verlopen en iedereen op de hoogte blijft van de beslissingen die genomen worden of besproken zijn.

Boaz Landmeter (lid Klein Beraad)boaz-landmeter
Noud Alberts
Kim Broekhuizen
Michelle van Holten
Leonardo di Vincenzo
Anouk Meijer
Tom Odink
Bart Penninx
Sophie Vulik