Examencommissie

De Examencommissie (EC) bestaat uit 1 voorzitter, 1 vicevoorzitter, 1 secretaris, een aantal wetenschappelijke personeelsleden en 1 student-lid.
De EC is verantwoordelijk voor het examenreglement. Zij maakt alle overgangsbeslissingen, voert goedkeuring van alle toetsen uit en bekijkt alle beroepsprocedures. Ook bekijkt de commissie elk jaar opnieuw de ‘Regels en Richtlijnen (RR) en ‘Onderwijs en Examen Reglement’ (OER). De EC vergadert eens per maand en de vergadering bestaat uit een vertrouwelijk en een niet-vertrouwelijk deel. Het studentlid is alleen aanwezig bij het niet-vertrouwelijke deel, waarbij de student een adviserende functie heeft en de mening van de studenten vertegenwoordigt.

Sanne Donkers
Student-lid Examencommissie 2018-2019
Mail: e.payandeh@student.maastrichtuniversity.nl
examencommissie