Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) bestaat uit:
• 6 docentleden, waaronder de voorzitter en secretaris
• 6 studentleden, waarvan een de rol als vicevoorzitter vervult

De OC is een wettelijk verplicht beleidsadviesorgaan. De leden komen eens in de 4 weken bijeen om te vergaderen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan de controle van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wordt advies gegeven over onderwijsgerelateerde zaken. Ook het beoordelen van onderwijsvernieuwingen (waaronder curriculumherzieningen) komt in deze commissie aan bod.

De volgende taken zijn wettelijk vastgelegd:
• Advies uitbrengen over het onderwijs- en examenreglement;
• Jaarlijks beoordelen van de uitvoering van het onderwijs- en examenreglement;
• Gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende onderwijs

 

Leden Opleidingscommissie 2016-2017

Marjolein Fijten (lid Klein Beraad)marjolein-fijten
Dominique van Mil (lid Klein Beraad)dominique-van-mil
Evi Blezer
Tiemen van Oorschot
Floor Minkels
Anthony Mompiere