Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OC) is een wettelijk verplicht medezeggenschapsorgaan. De leden komen eens in de 4 weken bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan de controle van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wordt advies gegeven over onderwijsgerelateerde zaken. Ook het beoordelen van onderwijsvernieuwingen komt in deze commissie aan bod.

De OC bestaat uit:
• 6 leden van het wetenschappelijk personeel, waaronder de voorzitter
• 6 studentleden (bachelor geneeskunde, bachelor ITM, master geneeskunde of master A-KO), waarvan één de rol van vicevoorzitter vervult
• 1 secretaris

Tevens nemen twee van de 6 studentleden zitting in het Klein Beraad van Pulse Onderwijs.

De volgende rechten en taken zijn wettelijk vastgelegd:
• Advies- en instemmingsrecht t.a.v. (delen van) de onderwijs- en examenregeling;
• Jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
• Advies uitbrengen over de onderwijsbegroting
• Gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende onderwijs. Denk aan interne of externe evaluaties, curriculumherzieningen of expertise-ontwikkeling van stafleden.

Shresth Tripathy (links) en Nada Hashish (rechts)
Leden Opleidingscommissie 2022-2023