Ereleden

Ereleden van MSV Pulse zijn zij, die wegens hun grote verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. Tien stemgerechtigden kunnen het bestuur verzoeken iemand voor te dragen als erelid.

Op dit moment kent MSV Pulse één erelid.

Jeroen van Veen
Jeroen van Veen
Ingestemd op 18 mei 2015.