Mastervertegenwoordiger

De mastervertegenwoordiger (MVT) van Pulse Onderwijs is een masterstudent(e) die verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van de stem van de Geneeskunde masterstudenten. Hij/zij neemt deel aan het Coschapcoördinatorenoverleg, kaart problemen aan van de master en denkt mee over het beleid. Daarnaast is de MVT ook lid van het Klein Beraad en vergadert daar wekelijks mee over alle onderwijszaken van de studie Geneeskunde.

De MVT geeft ook leiding aan de coschap-vertegenwoordigers (CVT) die zitting nemen, samen met docenten van de universiteit, in de stageplanninggroep (SPG). Elk coschap kent drie tot vier CVT’ers die klachten van studenten binnen het desbetreffende coschap kunnen afhandelen. De meeste SPG’s versturen enquêtes om zo tijdig problemen binnen het coschap op te sporen en het onderwijs te verbeteren. Vier keer per jaar (na de VGT) vergaderen de MVT en alle CVT’ers samen om de stand van zaken te bespreken. Elk collegejaar rond april/mei gaat Pulse Onderwijs op zoek naar nieuwe CVT’ers.

Elke zes weken vergadert het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS, via https://interfacultairmedischstudentenoverleg.nl) met de vertegenwoordigers van alle faculteiten om interfacultaire problemen te bespreken en op te lossen. De MVT gaat samen met andere afgevaardigden van MSV Pulse  naar deze vergadering om Maastricht te vertegenwoordigen.

Mail: pulseonderwijs-mvt@maastrichtuniversity.nl
Facebook: https://www.facebook.com/mastervertegenwoordiger

Myrthe Eussen
Mastervertegenwoordiger 2022-2023