Mastervertegenwoordiger

De mastervertegenwoordiger (MVT) van Pulse Onderwijs is een masterstudent(e) die verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van de stem van de Geneeskunde masterstudenten. Hij/zij neemt deel aan het Coschapcoördinatorenoverleg, kaart problemen aan van de master en denkt mee over het beleid. Daarnaast is de MVT ook lid van het Klein Beraad en vergadert daar wekelijks mee over alle onderwijszaken van de studie Geneeskunde.

De MVT geeft ook leiding aan de student stageplanningsgroep-leden (SPG-leden). Elk coschap kent drie tot vier student SPG-leden die klachten van studenten binnen het desbetreffende coschap kunnen afhandelen. De meeste SPG’s versturen enquêtes om zo tijdig problemen binnen het coschap op te sporen en het onderwijs te verbeteren. Vier keer per jaar (de middag na de VGT) vergaderen de MVT en alle SPG-leden samen om de stand van zaken te bespreken. Elk collegejaar rond april/mei gaat Pulse Onderwijs op zoek naar nieuwe SPG-leden.

Elke zes weken vergadert het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA, via http://www.loca.nu/) met de vertegenwoordigers van alle faculteiten om interfacultaire problemen te bespreken en op te lossen. Naast de MVT gaat iemand van de mastercommissie van MSV Pulse mee naar deze vergadering om Maastricht te vertegenwoordigen.

Mail: pulseonderwijs-mvt@maastrichtuniversity.nl
Facebook: https://www.facebook.com/mastervertegenwoordiger

Krisje Huijs
Mastervertegenwoordiger 2017-2018

krisje-huijs