Commissaris Onderwijs

De Commissaris Onderwijs is de verbinding tussen de medische studievereniging Pulse en Pulse Onderwijs. De Commissaris Onderwijs neemt plaats in het klein beraad en zal ook bij de groot beraden aanwezig zijn. De Commissaris Onderwijs zorgt ervoor dat de vereniging en Pulse Onderwijs met elkaar in verbinding staan. Daarnaast neemt de Commissaris Onderwijs plaats in verschillende kleinere werkgroepen van de universiteit, zodat de studenten ook in die werkgroepen gehoord worden. Als laatste is de Commissaris Onderwijs de studentenantenne. Hierdoor is het de aangewezen persoon om jouw problemen, klachten of tips over het onderwijs aan te vertellen. De studentenantenne zorgt er dan voor dat jij naar de goede persoon wordt doorgestuurd of dat er iets met jouw probleem, klacht of tip wordt gedaan. Het bereiken van de studentenantenne kan via de Facebookpagina van Pulse Onderwijs.

Roos Cluitmans
Commissaris Onderwijs 2022-2023
Mail: msvpulse_onderwijs@maastrichtuniversity.nl