De KCC, kort voor kascontrolecommissie, is een commissie die de penningmeester ondersteunt in zijn taken. Dit houdt in dat er wordt meegedacht met de begrotingen en realisaties, maar ook dat er wordt gecontroleerd of er geen onverantwoorde uitgaves worden gemaakt. Ongeveer 6 keer per jaar komen we met de penningmeester samen om de boekhouding door te nemen en hierop aanvullingen te maken. Hieruit komt ook een officieel advies voor de goedkeuring danwel afkeuring van een realisatie of begroting.

Contact: kcc@msvpulse.nl

Leden

Voorzitter Colin van Kalkeren
Lisa De Cubber
Daniel Kreiter
Nicole Hildebrand
Vincenzo Di Leonardo
Rens Gadaen