Kas Controle Commissie

De KCC, kort voor kascontrolecommissie, is een commissie die de penningmeester ondersteunt in zijn taken. Dit houdt in dat er wordt meegedacht met de begrotingen en realisaties, maar ook dat er wordt gecontroleerd of er geen onverantwoorde uitgaves worden gemaakt. Ongeveer 6 keer per jaar komen we met de penningmeester samen om de boekhouding door te nemen en hierop aanvullingen te maken. Hieruit komt ook een officieel advies voor de goedkeuring danwel afkeuring van een realisatie of begroting.

Contact: kcc@msvpulse.nl

Leden

Voorzitter Loek Miseré
Tristan Quadakkers
Sergio Van Boxtel
Floor Harmsen-van der Vliet