MIC

Het Medisch Interfacultair Congres (MIC)  is het grootste congres voor geneeskundestudenten en coassistenten van Nederland. Jaarlijks kan men genieten van een dag vol lezingen en workshops met ieder jaar een ander thema. Stichting MIC is opgericht in het voorjaar van 1989. Het eerste congres vond in 1990 te Nieuwegein plaats met als thema “the brain is the limit“. Onmiddellijk bleek dat er onder medisch studenten grote behoefte bestond aan een dergelijk congres. Sindsdien wordt er jaarlijks een congres georganiseerd. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot het drukst bezochte congres voor Nederlandse medisch studenten. Uit de voorgaande congressen is gebleken dat stichting MIC onderwerpen weet aan te snijden die de belangstelling bij de geneeskunde studenten aanwakkert. Dat is wat de congressen van MIC bijzonder maakt; door studenten, voor studenten. Houd vooral de website in de gaten voor meer informatie!

Contact:  stichtingmic.voorzitter@gmail.com
Website: http://www.stichtingmic.nl/
Tickets zijn hier te koop.
mic

Bestuursleden

Voorzitter Diederik Nicolaï
Secretaris Amber de Jong
Penningmeester Jelle Nieuwstraten
Dagindeling Caroline Balm
Celisa Meccanici
Public Relations Lisa Hagen
Acquisitie Antoon Kramer
Locatie en Logistiek Eline Fung Fen Chung