Klein Beraad

Het Klein Beraad (KB) is een groep bestaande uit twaalf studenten uit verschillende gremia binnen de universiteit. Het KB bestaat uit:

  • Twee studentleden van de opleidingscommissie
  • Twee studentleden van het managementteam geneeskunde
  • Eén studentlid van het directieoverleg
  • Eén studentlid van de faculteitsraad
  • De studentassessor
  • De Commissaris Onderwijs vanuit het Bestuur van MSV Pulse
  • Vier studentvertegenwoordigers: Master geneeskunde, reguliere Bachelor geneeskunde, bachelor in Medicine en master A-KO

Binnen het KB wordt er een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Het Klein Beraad komt elke twee weken bij elkaar om elkaar te updaten over zaken binnen de universiteit en het onderwijs. Het Klein Beraad neemt ook deel aan de thema-avonden die vier keer per jaar worden georganiseerd. Het KB heeft haar eigen beleidsweekend waarin het beleid van Pulse Onderwijs geschreven wordt. Na het beleidsweekend wordt er gestreefd na het waarmaken van de doelen uit het beleid.

Leden

Commissaris Onderwijs en Voorzitter  Sophie van Nooij
Bachelorvertegenwoordiger en Secretaris Zara Nijzink-Larie
Studentlid Management Team en Penningmeester Jasper van Oosterhout
Studentlid Management Team Mariam Hamadeh
Faculteitsraad Mahrukh Akhtar
Directieoverleg  Nonye Williams
Studentlid Opleidingscommissie  Nada Hashish
Studentlid Opleidingscommissie  Mirthe van der Wees
Medicine-vertegenwoordiger  Emilia Gikic
Mastervertegenwoordiger Myla van Cromvoirt
A-KO vertegenwoordiger Kirsten Ouwersloot
Student Assessor Ellen Bastiaansen