Voorzitter Raymond Salet
Secretaris Elcke van Daalen
Penningmeester Tim Ewoldt
Commissaris Onderwijs & Vicevoorzitter Ilona Konijn
Commissaris Intern Shirley Ketting
Commissaris Extern Babs Vangelder