[English below]

Al vanaf het begin van je eerste geneeskundejaar in Maastricht kan je er niet meer omheen. MSV Pulse staat voor je klaar met allerlei aanbiedingen voor boeken en materialen, maar ook voor leuke activiteiten kan je (hopelijk snel weer) bij ons terecht. Misschien heb je al verhalen gehoord over onze geweldige weekenden en legendarische feesten, of was je aanwezig bij een Welkom bij Pulse activiteit. Maar wie zijn eigenlijk de geniën die dit op poten zetten, en hoe kan jij daar onderdeel van worden?

De meest bekende manier om actief lid te worden bij Pulse is door bij een commissie te gaan (zie voor het complete aanbod de website). Door aanwezig te zijn op de commissie informatieborrel (10 september) kan je met verschillende commissieleden kennismaken om te kijken waar jij je thuis voelt! Als commissielid wordt er natuurlijk van je verwacht dat je aanwezig bent bij vergaderingen en helpt bij het uitdragen waar de commissie voor staat. Maar wat bij meeste commissies toch wel de kernwaarde is, is dat je deel bent van een gezellige groep.

Wat toch door minder mensen gezien wordt, is dat je je ook als actief lid kan aanmelden via Pulse Onderwijs. De eerste stap daarbij is de jaarvertegenwoordiging, waarbij je de blokken evalueert en de planningsgroepen uitdaagt ook vanuit de studenten over de invulling na te denken. (Zie ook voor vervolgstappen in deze tak de website.) Als lid van Pulse Onderwijs is het de bedoeling dat je aanwezig bent bij de groot beraden, waar iedereen samenkomt om met verschillende jaarlagen te overleggen over problemen. Wel mag je als jaarvertegenwoordiger zelf kiezen of je actief lid wil zijn of niet.

Als actief lid wordt er verder nog van je verlangd dat je aanwezig bent bij de Algemene Leden Vergaderingen die enkele malen per jaar plaatsvinden. Op die avonden wordt er gekeken naar de financiële status van de vereniging, updates vanuit het bestuur en andere zaken waar input van leden gewenst is. Het is misschien niet direct de meest gezellige activiteit van het jaar, maar zeker wel één van de belangrijkste.

Tot slot heb je als actief lid het recht om je aan te melden voor de ALA’s (actieve leden activiteiten) en het ALW (actieve leden weekend). Je bent dan samen met alleen maar actieve leden, wat dus als het ware een bedankje is voor het feit dat jij meer doet voor de vereniging dan het minimale.

Mocht je hier nu allemaal helemaal geen zin in hebben, dan is dat helemaal niet erg. Je bent nog steeds welkom op alle activiteiten (buiten de ALA’s en ALW) en je mag nog steeds genieten van de kortingen (als je lid bent tenminste). Het is vooral een overweging die je moet maken, waarbij plezier en plicht samenkomen tot één geheel. Het is een geweldige ervaring waarin je deel wordt van een enorm grote vriendengemeenschap, waarbij je ook je vaardigheden in samenwerken en communicatie een boost kan geven. Dat wil je niet missen natuurlijk! En mocht je nou nóg meer willen dan dit, kijk dan vooral naar welke bestuursfuncties je leuk lijken, want ook daarvoor zijn elk jaar nieuwe sollicitaties.

Active membership, what is it and what are the possibilities?

From the beginning of your first year in Maastricht there is no way around it. MSV Pulse is there for you with discounts on books and tools, but you can (hopefully soon again) come to us as well for fun activities. Maybe you have already heard stories about our amazing weekends and legendary parties, or perhaps you have attended a “Welkom bij Pulse” activity. But who are the geniuses that plan those activities, and how can you become a part of that?

The most known way to become an active member is by joining a committee (see our website for the overview). By attending the commissie informatieborrel (September 10th) you can talk to different committee members to find a group you feel like you belong to! As a committee member you are expected to be present at meetings and to help tell the world what you stand for as a group. But for most committees the core value is being part of a fun group of friends.

You can also become an active member via Pulse Onderwijs. In that, the first step is the year representatives. In this role you evaluate the courses and challenge the planning groups to see the courses through the students eyes (for the other parts of PO, see the website). As a member of Pulse Onderwijs you are supposed to be present at the “Groot beraden” where everyone comes together to discuss problems with the different years and tracks in medicine. As a year representative, it is your own choice if you want to be an active member or not.

As an active member it is your duty to be present at the “Algemene Leden Vergaderingen” of which there are a few in one year. Those evenings are spent looking at some of the finances, updates from the board and other points on which the board requires input from the members. It might not be the most exciting evening, but certainly one of the more important ones.

Finally, one of your rights as an active member is joining the ALAs (active member activities) and the ALW (active member weekend). Together with only active members you have a fun time, as a kind of “thank you” for doing more for the association than the bare minimum.

If you don’t feel like signing up for this at all, that’s no problem. You are still welcome at all activities (except for ALAs and ALWs) and you can still enjoy the discounts (if you’re a member). It surely is something to take into consideration, in which fun and duty come together as one. It is a great experience that makes you part of an enormous friend group and in which you can polish your skills in collaborating and communicating. You don’t want to miss out on that of course! And if you want even more within Pulse, take a look at the board functions, applications take place every year again.