English version below

Beste leden,

Ook wij, als MSV Pulse, zullen moeten geloven aan de gevolgen van het Coronavirus en volgen hierbij de richtlijnen van Maastricht University en het RIVM. We zullen extra maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het Coronavirus te minimaliseren.

Hier alles even op een rijtje:

– Al onze activiteiten worden geannuleerd t/m 31 maart. Iedereen zal gemaild worden over de consequenties van desbetreffende activiteit waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. De activiteiten waar dit voor geldt zijn:
              – De ALV van 16-03
              – PromoCie Date Night van 17-03
              – Masterclass Technische Geneeskunde van 17-03
              – AkCie lasergamen van 19-03
              – Rosalind Franklin Contest en Ball Medica van 21-03

– We streven ernaar om de Algemene Leden Vergadering te verzetten, maar meer info hierover volgt nog.

– Over de activiteiten na 31 maart kunnen we vooralsnog niks zeggen, maar we zullen dit tijdig aangeven.

– De balie van het Pulsehok zal gesloten zijn t/m 31 maart.

– Bij vragen/benodigdheden kun je mailen naar msvpulse@maastrichtuniversity.nl.

– We raden iedereen aan goed de Announcements en je studentenmail in de gaten te houden, wanneer er zaken rondom het onderwijs bekend zijn, worden dit via deze wegen naar studenten gecommuniceerd.

– Voor algemene updates rondom het beleid van de universiteit raden we aan om https://www.maastrichtuniversity.nl/nl in de gaten te houden.

Verdere informatie zal spoedig volgen, houd dus onze sociale media in de gaten.

Bedankt voor het begrip,

Bestuur XII

English:

Dear members,

We as MSV Pulse will also have to take measures concerning the Coronavirus and will follow the instructions of Maastricht University and the RIVM. We will have to take steps in order to minimise the spread of the Coronavirus.

Hereby an overview:

– Al our activities will be cancelled till the 31st of March. Everyone will get an email concerning the activity he or she signed up for. The activities are:
              – The ALV on 16-03
              – PromoCie Date Night on 17-03
              – Masterclass Technische Geneeskunde on 17-03
              – AkCie lasergamen on 19-03
              – Rosalind Franklin Contest and Ball Medica on 21-03

– We thrive to move the ALV to a different date, but more information will follow.

– We can’t say anything yet about the activities after the 31st of March, but we will let you now on time.

– The Pulsehok will be closed till the 31st of March.

– If you have questions you can send an email to msvpulse@maastrichtuniversity.nl.

– We advise everyone to check the Announcements and their studentmail. When there’s news about education, it will be communicated through there.

– For general updates about the policy of the university, we advise to check https://www.maastrichtuniversity.nl/

More information will follow soon, so keep an eye on our social media.

Thank you all for understanding,

The XIIth Board