English below

Beste leden,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen vanuit de overheid, hebben wij ook nieuwe beslissingen moeten nemen.

Activiteiten:

– Alle activiteiten tot 1 juni zullen komen te vervallen, hieronder vallen ook de mini-EKV, de Batavierenrace, de Broerzusdag, de Medische Carrièredag en de Groot Beraden.

– We willen alle commissies bedanken die activiteiten in deze periode zouden organiseren, jullie hebben enorm je best gedaan!

– We kijken naar de mogelijkheden om bepaalde activiteiten te verzetten, maar hier is nu nog niks over bekend.

– We rekenen erop dat de activiteiten na 1 juni wel plaats kunnen vinden en wensen alle commissies succes met de voorbereidingen!

– De balie van het Pulsehok zal gesloten zijn, zolang de universiteit gesloten is.

– Wel zijn we als MSV Pulse aan het kijken naar vervangende activiteiten, waarbij we iedere vrijdag een vrijmibo met een online activiteit willen organiseren, houd onze kanalen hiervoor dus in de gaten!

– Daarnaast zullen er ook wat langer lopende activiteiten plaatsvinden, zo kunnen leden recepten insturen, waar wij dan een mooi “Heel Pulse kookt”-boek van zullen maken! Meer hierover volgt nog.

ALV:

– De ALV die in maart plaats had moeten vinden, zal niet verzet worden. De ALV in juni gaat vooralsnog wel gewoon door. We zullen jullie op een andere manier informeren over alles wat we op de Maart ALV zouden bespreken.

Verdere informatie:

– Er lopen nog verschillende initiatieven waarbij je als student een steentje bij kunt dragen, kijk hiervoor op onze website.

– Bij vragen/benodigdheden kun je nog steeds mailen naar msvpulse@maastrichtuniversity.nl

– Voor vragen over wat dit betekent voor het onderwijs kun je gaan naar http://www.askfhml.nl/. Daarnaast raden we iedereen aan goed de Announcements en je studentenmail in de gaten te houden, wanneer er zaken rondom het onderwijs bekend zijn, worden dit via deze wegen naar studenten gecommuniceerd.

– Voor algemene updates rondom het beleid van de universiteit raden we aan om https://www.maastrichtuniversity.nl/nl in de gaten te houden.

Verdere informatie zal nog volgen, houd dus onze sociale media in de gaten.

Bedankt voor het begrip,

Bestuur XII


Dear members,

Following the developments communicated by the government, we had to make new decisions.

Activities:

– All activities will be cancelled till June the 1st, this includes the mini-EKV, the Batavierenrace, the Brothersisterday, the Medical Careerday and the Great Counsels.

– We want to thank all the committees who would organise an activity in this period, you have done really well!

– We are looking at the possibilities to move some activities to a later date, but for as now there’s no news.

– We are counting on it that activities after the 1st of June can go through, so we wish all the committees the best of luck with the preparations!

– The Pulsehok will be closed, as long as the university will be closed.

– We are looking at new opportunities to organise activities. Every Friday we plan to organise a “vrijmibo” with an online activity, so keep an aye on our social media!

– There will also be some longer running activities. For example, members will be able to send a recipe that they love to us, and we will make a “Pulse cooks”-book out of it! More information will follow.

ALV:

– The ALV that should have taken place in March, will not be moves to a different date. The ALV in June will go through as planned, for as now. We will inform you all in a different way about everything we planned to discuss at the March ALV.

Further information:

– There are still a lot of opportunities in which you as a student can help!

– If you have questions you can still send an email to msvpulse@maastrichtuniversity.nl.

– For questions about your education you can go to http://www.askfhml.nl/. We also advise everyone to check the Announcements and their studentmail. When there’s news about education, it will be communicated through there.

– For general updates about the policy of the university, we advise to check https://www.maastrichtuniversity.nl/

– There is also a very interesting article about why it is so important to flatten the curve: https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/?fbclid=IwAR1JXg625NIZaXXSbHHCA5p348-H0jvFsR4eaQrdCAP-xzpZRsIWJnGuWrI

More information will follow, so keep an eye on our social media.

Thank you all for understanding,

The XIIth Board