— ENGLISH BELOW —

Beste toekomstige geneeskunde studenten,

Aankomende zomer maken jullie een begin aan de leukste jaren van jullie leven. Want laat ons uit ervaring vertellen, het is fantastisch! Deze zomer kan namelijk al hèt moment zijn waarop jij je toekomstige vrienden voor het eerst leert kennen. We hebben voor jullie op een rijtje gezet wat MSV Pulse tijdens jullie introductietijd voor leuke activiteiten aanbiedt, dus lees gauw door!

Het avontuur kan al beginnen voordat het schooljaar überhaupt begonnen is, namelijk met onze midzomer activiteit op 30 juli in hartje maastricht. Dit belooft een gezellige avond te worden waarbij je kunt borrelen met je medestudenten en op een laagdrempelige manier een eerste kennismaking hebt met MSV Pulse. Op deze avond kun je aan de hand van verschillende spellen de strijd met elkaar aan gaan onder het genot van pizza.

Meld je aan via https://pulse.clubit.nl/event/325 (18+) of https://pulse.clubit.nl/event/326 (alcohol vrij)

Ben je deze zomer op vakantie en niet in staat om de midzomer activiteit mee te maken, maar wil je wel je medestudenten leren kennen voordat het schooljaar begint? Dan hebben we ook nog een spectaculair introkamp op de planning staan! Het introkamp dat zal plaatsvinden op 14, 15 en 16 augustus, zal bestaan uit 2 à 3 dagen aan leuke en gezellige dag activiteiten. Ervaring leert dat dit hét moment is waar vriendschappen voor het leven ontstaan en de mooiste herinneringen worden gemaakt.

Meld je aan via https://pulse.clubit.nl/event/307

In de week van 17 augustus vindt in heel Maastricht de INKOM plaats. Naast de georganiseerde online bijeenkomsten zullen wij zorgen voor fysieke activiteiten. Welke dit zijn, zal later bekendgemaakt worden. Houd hiervoor vooral onze Facebook pagina in de gaten!

Genoeg activiteit om Pulse en je medestudenten te leren kennen dus, maar de faculteit mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dit jaar zal de Facultaire Introductie plaatsvinden op maandag 24 augustus. Tijdens deze dag zal je in een groepje onder begeleiding van ouderejaars studenten digitaal wegwijs worden gemaakt op de universiteit. Er zal dit jaar voornamelijk praktische informatie worden gegeven, om er voor te zorgen dat jullie op een mooie zomerdag niet de hele dag achter je laptop gekluisterd hoeven te zitten.

Het exacte programma bestaat uit:

14:00 – 14:15             Inloop

14:15 – 15:15             Introductie college en kennismaken met MSV Pulse

15:15 – 15:35             Leer je groepje kennen

15:35 – 17:15             Virtuele tour met spellen

De universiteit verwacht dat je aanwezig bent, aangezien dit ook het moment is om je eerste onderwijs in te plannen.

Na afloop van de virtuele FI zal er in Maastricht een fysieke activiteit worden georganiseerd. Dit zal een activiteit zijn waar jullie met ons mee kunnen eten en we jullie de kans geven om elkaar ook in het echt te leren kennen door middel van een borrel en spelletjes. Mocht dit je wat lijken, houd dan ook het facebookevenement van de FI in de gaten en schrijf je in via onze site!

Uiteindelijk is de zomervakantie toch echt voorbij en zullen de dagen van studeren beginnen. Om deze eerste weken van de studie daarnaast ook gezellig te maken organiseert Pulse de ‘Welkom bij Pulse’ weken. Tijdens deze weken worden er kleine activiteiten georganiseerd in en rondom het Pulsehok. Dit is een plek waar studenten tussen de lessen door vaak samen komen. Mocht je dit leuk lijken, kijk dan op onze facebook voor meer informatie!

Facebook: https://www.facebook.com/msvpulse/

Instagram: https://www.instagram.com/msvpulse/

Geïnteresseerd om lid te worden van MSV Pulse en wil je je alvast inschrijven? Dit kan!
Vul je gegevens in via de onderstaande link en word lid van MSV Pulse
Link: https://pulse.clubit.nl/subscribe

Voor meer actuele informatie en een overzicht van alle activiteiten kijk op : https://www.msvpulse.nl/introductie-periode-2020/

Mid zomer activiteit 30 juli https://pulse.clubit.nl/event/325 (18+) https://pulse.clubit.nl/event/326 (alcohol vrij)
Introkamp 14-15-16 augustus https://pulse.clubit.nl/event/307
Facebook MSV Pulse https://www.facebook.com/msvpulse/
Instagram MSV Pulse https://www.instagram.com/msvpulse/
Lid worden van MSV Pulse https://pulse.clubit.nl/subscribe
Meer informatie https://www.msvpulse.nl/introductie-periode-2020/

______________________________________________________________________________________

Dear future medicine students,

This summer you will start the best years of your life. Because, let us tell you from experience, it is fantastic! This summer can already be the moment that you first get to know your future friends. We have listed all the activities MSV Pulse offers you during your introduction time, so read on!

The big adventure already can start before the school year has even begun, namely with our midsummer activity on 30th of July in the center of Maastricht. During this evening you can have a drink with your fellow students and have an initial introduction to MSV Pulse in an accessible way. On this evening you can compete with each other while enjoying pizza through various games.

Register via https://pulse.clubit.nl/event/325  (18+) or https://pulse.clubit.nl/event/326  (alcohol free)

Are you on vacation this summer and unable to experience the midsummer activity but you want to get to know your fellow students before the school year starts? Then we also have a spectacular introduction camp planned! The introduction camp, which will take place on 14, 15 and 16 August, will consist of 2 to 3 days of fun and enjoyable day activities. Experience shows that this is the moment where friendships for life arise and the most beautiful memories are made.

Register via https://pulse.clubit.nl/event/307

The INKOM will take place throughout Maastricht in the week of August 17. In addition to the organized online meetings, we will provide physical activities. The specific activities will be announced later, so keep an eye on our Facebook-page for more information.

Enough activity to get to know Pulse and your fellow students, but of course the faculty cannot be left out. This year, the Faculty Introduction will take place on Monday, August 24. During this day you will be introduced to the university in a group under the guidance of senior students. This year, mainly practical information will be given to ensure that you don’t have to spend all day behind your laptop on a beautiful summer day.

The program consists of:

14:00 – 14:15              Walk-in

14:15 – 15:15              Introduction lecture and acquaintance with MSV Pulse

15:15 – 15:35              Get to know your group

15:35 – 17:15              Virtual tour with games

The university expects you to be present, as this moment is created to plan your first education.

After the virtual FI, a physical activity will be organized in Maastricht. This will be an activity where you can eat with us and we will give you the opportunity to get to know each other in real life through a drink and games. If you are interested in this, keep an eye on the FI’s Facebook event and register via our site!

In the end, the summer holidays are really over and the days of studying will begin. To have some fun besides these first weeks of studying, Pulse organizes the “Welcome to Pulse” weeks. During these weeks, small activities are organized in and around the ‘’Pulse hok’’. This is a place where students often come together between classes. If you like this, check out our Facebook for more information!

Facebook: https://www.facebook.com/msvpulse/

Instagram: https://www.instagram.com/msvpulse/

Interested in becoming a member of MSV Pulse and would you like to register?

Fill in the form via the link below and become a member of MSV Pulse

Link: https://pulse.clubit.nl/subscribe

For more current information and an overview of all activities, visit: https://www.msvpulse.nl/introduction-period-2020/

Mid-summer activity 30th of July https://pulse.clubit.nl/event/325 (18+) https://pulse.clubit.nl/event/326 (alcohol free)
Introduction camp 14-15-16 of August https://pulse.clubit.nl/event/307
Facebook MSV Pulse https://www.facebook.com/msvpulse/
Instagram MSV Pulse https://www.instagram.com/msvpulse/
Become a member of MSV Pulse https://pulse.clubit.nl/subscribe
More information https://www.msvpulse.nl/introductie-periode-2020/