Geneeskunde Olympiade

De Geneeskunde Olympiade is een jaarlijkse wedstrijd waarbij geneeskundestudenten van alle acht faculteiten hun medische kennis met elkaar kunnen vergelijken. De Geneeskunde Olympiade is vijf jaar geleden ontstaan op de Medische Faculteitsvereniging VUmc. Na een eerste succes heeft de Medische Faculteitsvereniging VUmc de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen benaderd voor een samenwerking, waarna een succesvolle Tweede Geneeskunde Olympiade werd georganiseerd op de faculteiten. Hierna is het idee ontstaan om een derde, interfacultaire Geneeskunde Olympiade te houden, op alle acht Nederlandse geneeskunde faculteiten. Het idee van de Olympiade is dat er op alle faculteiten op hetzelfde moment een toets wordt gemaakt en dat studenten hun eigen medische kennis kunnen vergelijken met die van andere geneeskundestudenten. Om de strijd zo eerlijk mogelijk te houden kunnen de studenten deelnemen in categorieën naar jaarlaag (jaar 1, 2, 3 en master) en zal in iedere categorie aan de beste drie individuele resultaten een prijs worden toegekend. De prijzen zijn voor alle categorieën hetzelfde. De vragen voor de toets zullen met behulp van docenten worden geselecteerd uit de Amerikaanse artsenexamenbank: United States Medical Licensing Examination (USMLE) en zullen in het Engels worden aangeboden. Na afloop zullen de vragen centraal worden nagekeken. Houd vooral de website in de gaten voor meer informatie!

Contact: info.geneeskundeolympiade@gmail.com
Website: https://geneeskundeolympiade.com

Bestuursleden

Voorzitter Arno Bourgonje (RUG)
Secretaris Marin Vreeburg (UL)
Penningmeester Chris Kivit (UM)
Sponsorcoördinator en Website Bram van den Heuvel (UM)
PR Emma de Haan (VU)
Toetsvragen Marissa Brouwer (UvA)
Marin Vreeburg (UL)