florisTegenwoordig stapt men steeds meer af van het taboe dat rondom drugs heerst. Ook de wetenschap verdiept zich steeds meer in de gunstige effecten die bepaalde drugs kunnen hebben op mensen met bepaalde aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan psychedelica zoals LSD of stimulantia zoals MDMA die in de psychiatrie worden gebruikt, of de THC-olie die gebruikt wordt in de palliatieve zorg. Het laatstgenoemde wil ik wat meer uit gaan diepen.

Sinds 2000 is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) ondergebracht. Dit bureau houdt zich bezig met de regulatie van de teelt van medicinale cannabis. Volgens Jellinek zijn er dan ook voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die de gunstige effecten van cannabis belichten. Dit spectrum van gunstige effecten is vrij breed, maar voornamelijk focust cannabis zich op het wegnemen van pijn en het laten toenemen van de eetlust [1]. Daarnaast kan cannabis bij mensen met chemotherapie misselijkheid en braken wegnemen [2, 3]

De meer recentere wetenschap richt zich echter meer op de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoïde artritis, ADHD en hersentrauma’s. Echter is hard bewijs dat cannabis werkt bij bovengenoemde aandoeningen nog onvoldoende. Het is wel belangrijk om te vermelden dat, spijtig genoeg voor alle stoners onder ons, cannabis onder geen enkel geval een genezend of curatief medicijn is. Het helpt alleen zeer goed als symptoomverlichting.

Helaas is het ook niet alleen maar rozengeur en maneschijn, want cannabis heeft ook zo zijn nadelige effecten. De nadelige effecten van medische cannabis zijn meestal niet ernstig, zoals vermoeidheid, lichte duizeligheid en hoge hartslag [2]. Zeer zelden, maar wel belangrijk om te noemen, komen verstoord kortetermijngeheugen, verstoorde coördinatie, veranderd beoordelingsvermogen, paranoia en psychose voor in zeer hoge doseringen [4].
Daarnaast is het roken van cannabis in combinatie met tabak sowieso ongunstig omdat men dan ook de schadelijke effecten van tabak binnenkrijgt. Echter zijn sterfgevallen als gevolg van cannabis nagenoeg onmogelijk. Recentelijk las ik ergens, en vergeef me dat ik de bron niet meer weet, dat je 700 kg cannabis in 15 minuten tijd zou moeten consumeren om te sterven aan een overdosis cannabis, dat is een forse spacecake. Hoewel je er niet aan sterft, denk ik wel dat je de bad trip van je leven zult hebben.

Om alle informatie samen te vatten zijn de medische effecten van cannabis mijns inziens zeer gunstig en wegen ze absoluut op tegen de mogelijke bijwerkingen, mits het goed gereguleerd wordt natuurlijk. Ik vind dat het overheidstaboe rondom cannabis acuut moet worden afgeschaft (ook in andere landen) en wetenschap vrij moet zijn hier meer onderzoek naar te doen zodat zowel eventueel meer gunstige effecten ontdekt kunnen worden maar de nadelige effecten ook beter in kaart kunnen worden gebracht.

1 = Whiting PF, Wolff RF, Deshpande S, Di Nisio M, Duffy S, Hernandez AV, Keurentjes JC, Lang S, Misso K, Ryder S, Schmidlkofer S, Westwood M, Kleijnen J (23 June 2015). “Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-analysis”. JAMA. 313 (24): 2456–73. doi:10.1001/jama.2015.6358. PMID 26103030.
2 = Borgelt LM, Franson KL, Nussbaum AM, Wang GS (February 2013). “The pharmacologic and clinical effects of medical cannabis” (PDF). Pharmacotherapy. 33 (2): 195–209. doi:10.1002/phar.1187. PMID 23386598.
3 = Sachs J, McGlade E, Yurgelun-Todd D (October 2015). “Safety and Toxicology of Cannabinoids”. Neurotherapeutics. 12 (4): 735–46. doi:10.1007/s13311-015-0380-8. PMC 4604177. PMID 26269228.
4= Gage, Suzanne H.; Hickman, Matthew; Zammit, Stanley (1 April 2016). “Association Between Cannabis and Psychosis: Epidemiologic Evidence”. Biological Psychiatry. 79 (7): 549–556. doi:10.1016/j.biopsych.2015.08.001. ISSN 1873-2402. PMID 26386480.