florisMeestal zien we bij de RedacCie dat we een onderscheid maken tussen enerzijds artikelen die vooral dienen ter vermaak en anderzijds artikelen die meer serieus van aard zijn. Ik dacht bij mezelf: waarom kan ik deze 2 niet gewoon combineren met elkaar! Met deze quiz kun je jouw kennis over differentiaaldiagnoses op een ludieke wijze opfrissen. Het concept werkt als volgt: er volgen een paar korte casussen waarna het aan jou als lezer is om hier een D.D. bij op te stellen.Veel quizplezier!

Casus 1
Op het spreekuur wordt een 32-jarige man gezien die zich meldt met klachten van frequente en pijnlijke diarree sinds ongeveer 3 weken. Bij speciële anamnese komt naar voren dat er bloed en slijm bij de diarree zit, meneer wel 10 x per dag naar het toilet moet en ook is er sprake van ongewenst gewichtsverlies. Bij inspectie ziet u een ziek uitziende man. Aan de buik zelf valt verder niks op. Darmperistaltiek is erg levendig en bij inspectie van de anus ziet u geen afwijkingen. Bij rectaal toucher zit er echter een klein beetje bloed en slijm aan de handschoen. Temperatuur is 38,5 graden Celsius. Waar denk je aan bij dit beeld?

Casus 2
Op het spreekuur wordt een 44-jarige vrouw gezien die zich meldt met pijn in de bovenbuik sinds ongeveer een week. Ze geeft ook aan last te hebben van misselijkheid en zij heeft afgelopen week 2 maal gebraakt. Uit de speciële anamnese komt naar voren dat de pijn uitstraalt naar de rugzijde en dat de pijn is toegenomen in intensiteit over de afgelopen week. Mevrouw kan niet specifiek aanwijzen waar de pijn zit, alleen dat het in de bovenbuik gelokaliseerd is. Ook kwam nog naar voren dat mevrouw 6-8 eenheden alcohol per dag consumeert. Bij inspectie ziet u een opgezette buik en bij auscultatie hoort u een stille buik. Waar denk je aan bij dit beeld?

Casus 3

Op het spreekuur wordt een 62-jarige vrouw gezien die zich meldt met primair klachten van forse hoofdpijn en nekstijfheid. 2 dagen geleden vond ze de pijn nog goed te hebben maar ze is nu bij de huisarts gekomen omdat ze toch wel koorts had (38,9) en zich echt ontzettend ziek voelde. Na de anamnese komt u erachter dat er sprake is van fotofobie en dat mevrouw ook heeft moeten braken. Bij inspectie ziet u een ernstig zieke vrouw. Het neurologisch onderzoek toont verder geen afwijkingen, behalve dat mevrouw het testen van de pupilreflex erg vervelend vond. Waar denk je aan?

Casus 4

Op het spreekuur wordt een 24-jarige vrouw gezien. Ze vertelt dat ze sinds een paar dagen wat ziek voelt maar zelf niet echt kan achterhalen waar het vandaan komt. Ze geeft aan rusteloos te zijn en slecht te slapen. Na een lange anamnese komt u erachter dat ze veel zweet en dat ze veel jeuk en dorst heeft. Ook geeft ze aan nu en dan kortademig te zijn en hartkloppingen te hebben. Bij het lichamelijk onderzoek komt u erachter dat er aan beide armen sprake is van tremoren en spierzwakte. Waar denk je aan?

Casus 5
Op de SEH komt een 21-jarige man binnen die sinds een paar uur last heeft van strakke pijn op de borst. Hij is kortademig en zweet vrij heftig. Hij geeft aan dat de pijn uitstraalt naar de nek. De man is erg geagiteerd en maakt zich zorgen dat hij een hartaanval krijgt. Bij lichamelijk onderzoek is er sprake van vesiculair ademgeruis, geen souffles of afwijkende harttonen. Bloeddruk is 160/90 en hartslag is 120 slagen/min. De borstkas is drukpijnlijk bij aanraking. Als een myocardinfarct is uitgesloten, waar denk je dan aan?