COVID-19 protocol MSV Pulse

Gemaakt op 29 juli 2020



MSV Pulse zou haar activiteiten graag hervatten. Dit moet natuurlijk in alle veiligheid gebeuren en
daarom hebben we een standaard protocol geschreven. Hierin is te lezen hoe ze dit op een veilige
manier plaats willen laten vinden.

Allereerst worden de richtlijnen van het RIVM en Maastricht Sport aangehouden. Er wordt gecheckt
op welke manier de richtlijnen en maatregelen worden geborgd en hoe vorm wordt gegeven aan de
verschillende taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is een goede communicatie van de
richtlijnen naar de leden onmisbaar.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en- bedrijven/anderhalvemetersamenleving
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader- coronamaatregelen
https://www.maastrichtsport.nl/maastricht-sport/sporten-tijdens- corona/buitensportaccommodaties
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/informatie-over-het-coronavirus-covid-19

Borging algemene voorschriften

MSV Pulse communiceert alle voorschriften naar alle leden via e-mail. De voorschriften worden
medegedeeld op de sociale mediakanalen van de vereniging.
Algemene voorschriften die gelden ten tijde van de Corona crisis worden natuurlijk gevolgd. Dit
houdt in dat het lid de volgende maatregelen in acht neemt:
● blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
● blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten;
● blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
● blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
● blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
● 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Tijdens sportactiviteiten, of activiteiten waarbij wordt aangegeven dat een toegangsbewijs voldoende is, hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden worden.

Hygiëne maatregelen

● Voor de activiteit wordt een gezondheidscheck gedaan. Als een lid tijdens de activiteit
klachten ontwikkelt, wordt hij/zij naar huis gestuurd.
● Voor en na een activiteit handen desinfecteren;
● In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;

● Geen handen schudden;
● MSV Pulse verzorgt desinfectiemiddelen in de vorm van desinfectie alcohol in spuitflessen,
deze blijven de hele activiteit bij de hand.
● Aan het begin van een activiteit is er voor iedereen de mogelijkheid om zijn/haar handen te
desinfecteren.
● Alle materialen die tijdens een activiteit worden gebruikt worden voor en na afloop
gedesinfecteerd.
● De Bestuursleden houden overzicht over de materialen en wanneer deze gedesinfecteerd
moeten worden.
● Er zal er voor iedereen de mogelijkheid om de materialen of zijn/haar handen opnieuw te
desinfecteren nadat hij/zij zijn/haar gezicht aan heeft geraakt of om een andere reden hier
zin in ziet.

● Voor de activiteit wordt een gezondheidscheck gedaan. Als een lid tijdens de activiteit
klachten ontwikkelt, wordt hij/zij naar huis gestuurd.
● Voor en na een activiteit handen wassen;
● In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;

Sociale gedragsregels en veiligheid

● Iedereen wordt verzocht na de activiteit naar huis te gaan en niet te blijven hangen.
● Een lid wordt verzocht om zelf naar de activiteit te komen en niet met het OV te komen.
● Een lid wordt op zijn of haar gedrag aangesproken als deze niet binnen het protocol en/of de
RIVM-richtlijnen vallen.
● Er wordt gezorgd voor een een soepele doorstroming van de leden voor en na een activiteit,
zodat er niet te veel leden tegelijk op locatie aanwezig zijn.

Toezicht en handhaving: Rol van bestuur

● Er is een corona coördinator aangewezen. Deze controleert of iedereen in de vereniging zich
aan de afspraken houdt. Vragen kunnen aan deze persoon gesteld worden.
● Tijdens activiteiten houden ten alle tijden anderhalve meter afstand tot alle andere
personen, dus tijdens spellen. Hier wordt op toegezien door het Bestuur.
● Wanneer leden zich niet aan de gedragsregels houden krijgen ze eerst een waarschuwing.
Mocht het lid zich daarna nog steeds niet aan de regels houden dan mogen zij niet verder
trainen en dienen de sportlocatie te verlaten. Wanneer dit vaker voorkomt kan de speler
toegang tot volgende activiteiten ontzegd worden.
● Het bestuur van MSV Pulse communiceert alle voorschriften naar alle leden via email.
● Het aantal personen wordt gecontroleerd door de inschrijvingslijst te controleren en leden
zonder inschrijving te weigeren.